Kwaliteit

Diarotech tracht steeds een voortrekkersrol te spelen en heeft al enkele jaren voor de hele organisatie een kwaliteitsplan (Quality Control Plan) uitgewerkt waarin het volgende aan bod komt:

 • Traceerbaarheid van het materiaal tijdens het productieproces 
 • Toezicht op de procedés en archivering van de gegevens
 • Organisatie van het werk van de medewerkers en welzijn
 • Naleving van tal van QHSE-normen 
 • Opvolging van klantenaudits

Het doel: uitmuntendheid bereiken!
Het middel: continue verbetering!

Milieu-ethiek

Diarotech stelt alles in het werk om zijn ecologische voetafdruk te beperken. Dat doen ze als volgt:

 • De keuze van een topproduct verzekert de klant een lager verbruik aan grondstoffen.
 • Interne en externe recycling van industrieel afval.
 • Keuze van ecologisch meest verantwoorde grondstoffen.
 • Sinds 2017 gevestigd in een passiefgebouw.
 • Ontwikkeling van nieuwe producten en processen met een lagere milieu-impact.
 • Sinds 2021 koolstofneutraal dankzij de installatie van 240 fotovoltaïsche zonnepanelen.

De planeet is onze toekomst, dus moeten we ze vrijwaren!

Sociale ethiek

Diarotech zet zich dagelijks in voor een betere maatschappij:

 • Lid van “Ingénieur Sans Frontières” letterlijk “Ingenieurs zonder Grenzen”, een vereniging zonder winstoogmerk die professionals helpt projecten van humanitaire aard en met betrekking tot duurzame ontwikkeling te realiseren in ontwikkelingslanden. 
 • Benodigdheden afkomstig van een beschermde werkplaats van de groep ENTRA, Oxygen Plus en Notre Atelier, die zich vooral richt op de sociale integratie van personen met een handicap door hen nuttig, lonend, stabiel, evoluerend werk te bieden dat voldoening brengt.
 • Hulp aan andere verenigingen via de aankoop van diverse goederen waarvan de winsten gebruikt worden om de gemeenschap te helpen (Télévie, CAP48 …).

Samen bouwen we aan een rechtvaardigere wereld!